Byggnadsvård

Byggnadsvård är vår nisch!

 

Att renovera byggnader på ett smakfullt och tekniskt bra sätt är vår nisch. Att använda bra material för att säkerställa ett kvalitativt och varaktigt resultat är viktigt för oss.

 

Med en bred kunskap och mycket goda kontakter inom branschen kan vi erbjuda kompetent byggledning, konsultation och samordning av underentreprenörer genom hela arbetsprocessen.

 

Vi åtar oss exempelvis lagning av skadat timmer, murningsarbeten, spåntak, fönsterrenovering, takomläggningar, panelrenovering samt diverse invändiga renoveringar.

 

När man arbetar med gamla hus blir aldrig ett byggprojekt det andra likt, däri ligger det som gör detta yrke så omväxlande och utvecklande att arbeta med. Då det ofta krävs många beslut på vägen arbetar vi gärna tätt med vår beställare och diskuterar gärna de problem som uppstår under byggprocessen.

 

Det händer även att vi åtar oss utbyggnader och rena nybyggnader, ofta anlitas vi då för att det redan finns en byggnad eller en bebyggelse som det nya tillskottet skall passa in i. För att lyckas med detta krävs ett kunnande inom den gamla byggnadskulturens arkitektur och tekniska lösningar.

 

Byggnadsvård är för oss ett brett begrepp som inte nödvändigtvis måste innefatta enbart gamla byggnader, det kan även innefatta nya tillskott i den svenska byggnadskulturen. Grundtanken skall vara en långsiktigt hållbar lösning både för natur, bostadsklimat samt även för den som skall utföra arbetet.

 

Som en följd av detta använder vi gärna ekologiska byggmaterial, virke av hög kvalité samt färger som är hållbara ur miljösynpunkt.

 

Nedan finner du flera olika arkiv från projekt vi arbetat med.

 

Utbyggnad och ombyggnad av ett vackert skärgårdshus

 

På Husarö i Stockholmsskärgård ligger detta projekt mitt i Husarö by med utsikt över Husöröfjärden.

 

Projektet omfattade rivning av den gamla tillbyggnaden samt uppförande av en ny veranda, glasveranda, badrum, hall, delvis ombyggnad av kök samt takomläggning på halva huset.

 

De stora glaspartierna ger fantastiska rum med utsikt över Husaröfjärden. På insidan är pärlspont och listverk kraftiga i de gamla dimensioner som hör till ett hus av detta slag. Detta ger ett mer kvalitativt och bearbetat intryck.

 

På utsidan lades stor vikt vid estetiken, observera de vackra handhuggna profilerna på hörnstolparna!

På verandan lades först ett dubbelfalsat plåttak med svängda falsar och därefter en trall på gummidistender. Räcket utfördes i hyvlad furu målad med vit linoljefärg.

 

Under detta projekt sköttes alla målningsarbeten av en mycket engagerad och intresserad kund, för oss blir det då extra roligt!

 

Utbyggnad av ett hus utanför Trosa

 

Projektet inleddes med rivning av en gammal carport och entré. Den nya tillbyggnaden skulle innefatta ett matrum, en hall samt ett badrum.

Utbyggnaden kompletterades senare med en amerikansk veranda i tillbyggnadens längdriktning.

 

Utbyggnad samt renovering av ett hus vid Nora i Vagnhärad

 

Detta är ett mycket vanligt projekt för oss, en äldre miljö skall anpassas till dagens behov men trots detta behålla sin charm. Detta ställer stora krav på den som utför arbetet. För att inte den genuina kvalité och anda som finns i gamla hus skall försvinna måste speciellt kunnande till.

Ett mycket gott exempel på detta är det handhyvlade innertaket som spikats med klippspik för att passa ihop med det gamla innertaket i salen.

Bröstpaneler av kilsågad och handhyvlad furu är en viktig detalj. Under ledning av oss har ägaren själv målat med linoljefärger, limfärger samt tapetserat med lumppapp.

 

Resultatet blir ett oerhört harmoniskt hem.

 

Total renovering av klockstapeln vid Frösängs kapell.

 

Vid en besiktning visade det sig att klockstapelns syllar var så pass dåliga att den riskerade att rasa när de tunga klockorna slog. För att på ett bra sätt kunna byta dessa syllar beslutade vi att demontera stapeln i sin helhet. Arbetet utfördes under antikvarisk kontroll av både Länsstyrelse och Sörmlands museum våren 2011 av Åhlund Byggnadsvård AB.

 

Ta gärna en extra titt på det material vi använde till de nya syllarna, bild nummer nio visar ändträt på en av de stora bitarna. Materialet handplockades i skogen och sågades i en ramsåg i Gävletrakten.

 

 

Renovering av sjöbodar på Husarö

 

Vid ångbåtsbryggan på Husarö i Stockholms skärgård ligger dessa tre sjöbodar från mitten av 1800-talet, underhållet var mycket eftersatt och därav blev även reparationerna mycket omfattande. Byggnaderna ägs av Ester och Gunnar Björklunds stiftelse som även står som ägare till det lotsmuseum som finns på ön.

 

Arbetet kontrollerades av Länsstyrelsen i Stockholm och som antikvarisk kontrollant anlitades SStockholms läns museum.

 

Delar av timmret fälldes på ön genom donationer och delar togs från trakten kring Gävle. Timret handbilades från rund stock till färdigt format med yxa och traditionella metoder.

 

Då den ena boden var i så pass dåligt skick att vi tvingades att märka upp delana och demontera den i sin helhet.

 

Projektet tilldelades sommaren 2012 Stockholms läns hembygdsföreningars byggnadspris för årets renovering 2011.

Renovering och ombyggnad i Södertälje

 

Projektet omfattade total renovering och ombyggnad både invändigt och utvändigt av detta hus. Listverken är värda att titta lite extra på då de är mycket speciella för den här typen av byggnad. Fasadpanelen är hyvlad kilsågad furu, brädorna är kilsågade med lös fjäder.

 

Plåtdetaljerna på taket är av galvaniserad plåt som skall målas efter något år när ytan fått utsättas för väder och vind.

Renovering av Husarö Lotsmuseum

 

Arbetet omfattade takomläggning, fasadrenovering, diverse syllbyten, fönsterrenovering samt utvändig målning. I arbetet ingick även upprustning samt målning av diverse invändiga detaljer, trapphus och hall nedre veranda samt invändiga fönsterfoder.

 

Husarö lotsmuseum finns i stockholms skärgård och ägs av Ester och Gunnar Björklunds Stiftelse, museumet är från början ett gammalt lotshemman med anor från 1700-talet. Byggnaden är ombyggd i flera perioder, från början fanns enbart en liten stuga på ett plan, i mitten av 1800-talet byggde man till salen samt övervåningen, ett annat tillskott var även ett sadeltak över den entré som fanns då. Kring sekelskiftet byggdes verandan i två våningar och det gamla sadeltaket togs bort, spåren av detta tak finns ännu kvar i fasaden.

 

Arbetet pågick över två sesonger och avslutades hösten 2013.

Blandade projekt

 

Vi åtar oss många olika typer av projekt, här ser du några av dem.

Copyright © Åhlund Byggnadsvård AB 2013 Webdesign by Jon Åhlund