Kurser

Kurser


Vi håller även kurser inom både byggnadsvård och träbåtsrenovering. Du kan antingen välja att gå på en av de schemalagda kurserna som arrangeras i sammarbete med Skansen, Göteborgs Universitet eller Stensunds Folkhögskola eller hyra in oss i egen regi.


Önskar du annordna en kurs är du välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi har att erbjuda och hur den tänkta kursen skall planeras med tanke på kursplan med mera.


Under bildarkiven nedan förklaras vad kurserna har att erbjuda samt vilka kurser som just nu finns i vårat utbud.


Kurs i Träbåtsrenovering


I sammarbete med Stensunds folkhögskola annordnar Åhlund Byggnadsvård varje år en sommarkurs i träbåtsrenovering. Kursen är veckolång och hålls i skolans lokaler, här bjuds även på mycket god mat och härligt sällskap från de andra kurserna som pågår på samma gång.


Kursen där du får handledning i renovering av din egen medhavda träbåt. Vi varvar praktiskt arbete med lite teori, verktygskunskap samt slipning av eggverktyg.

Vi kommer att prata om linolja, tjära, terpentin och minnen!  Då ”kursmaterialet” är din egen båt är det viktigt att du tar kontakt med oss för planering av din renovering innan kursstart.


Anmälan görs till Stensunds Folkhögskola.


Nästa planerade kurs: Vecka 32 2018

Tegeltak - återläggning av gammalt taktegel vid renovering


Kursdatum 26 maj 2018 09:00-16:00 Trosa Stadshotell

Kursen riktar sig till yrkesverksamma aktörer (t.ex. fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsulter, projektörer, restaureringsarkitekter, antikvarier och entreprenörer) i bygg- och fastighetsbranschen. Kursen är också öppen för representanter för bostadsrättsföreningar med inblick i processen kring en underhållsentreprenad.


Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar samt genom diskussioner i grupper.


Följande punkter kommer att beröras:

• Besiktning och bedömning av tegeltak och taktegel, skador och kvalitet m.m.

• Projektering

• Ekonomiska aspekter på nyläggning/omläggning

• Logistik vid genomförande

• Tekniskt utförande

• Miljömässiga aspekter vid renovering av tegeltak

• Kulturhistoriska och estetiska aspekter vid renovering av tegeltak


Kursen hålls i sammarbete med Nätverket för Byggnadsvård i Södermanland och Stockholm på Trosa stadshotell och spa.


Anmälan och pris

I priset ingår: Kursmaterial, Förmiddagsfika med kaffe och smörgås, Räksmörgås till Lunch, Eftermiddagsfika med hembakat.

Anmälan görs till jon@ahlundbyggnadsvard.se, anmälan är bindande 30 dagar innan kursdatum.


Totalt pris per person för ovanstående kurs är 1.400:- Inklusive moms. Sista anmälningsdag till kursen är 26 april 2018.

Från taknock till Grundsten


Denna kurs är ännu på planeringsstadiet.

Grundtanken är att vi på Skansens område under en heldag vandrar och samtalar kring de byggnader som finns där. Ämnet kommer att vandra från allt mellan olika modeller på grundläggning till takmaterial. Som deltagare har man möjlighet att ställa frågo som berör just det hus man äger själv och hur man kan tänka kring en renovering. Något premiärdatum är ännu inte bestämt men håll utkik här eller på Skansens egen hemsida för mer information framöver.

 

Copyright © Åhlund Byggnadsvård AB 2013                                                                                                                                                                                    Webdesign by Jon Åhlund