Kurser

Kurser

 

Vi håller även kurser inom både byggnadsvård och träbåtsrenovering. Du kan antingen välja att gå på en av de schemalagda kurserna som arrangeras i sammarbete med Skansen, Göteborgs Universitet eller Stensunds Folkhögskola eller hyra in oss i egen regi.

 

Önskar du annordna en kurs är du välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi har att erbjuda och hur den tänkta kursen skall planeras med tanke på kursplan med mera.

 

Under bildarkiven nedan förklaras vad kurserna har att erbjuda samt vilka kurser som just nu finns i vårat utbud.

 

Under våren 2014 kommer vi att hålla den första kursen i byggnadsvård på Stensunds folkhögskola. Nedan finner du mer information om den.

 

 

 

Kursen "Tegeltak"

 

Åhlund Byggnadsvård AB Håller kursen Tegeltak i sammarbete med Skansen i Skånska gruvan, kursen har hållits vår och höst under ett antal år nu och är alltid mycket välbesökt. Anmälan sker till Skansen, när nästa kurs kommer att hållas får du reda på genom att antingen kontakta Skansen eller Åhlund Byggnadsvård.

 

Kursen riktar sig till både proffs och amatör, det finns ingen absolut kursplan för kvällen utan utformningen ges till stor del av vilka frågor som ställs. Vi behandlar dock som stående punkter att räkna läktavstånd, hur gör man vid sortering av pannor, kvalitetsbedömning av pannor, att begära in offert från hantverkare samt mycket mycket mer.

 

Önskar du mer information om kvällens innehåll är du självfallet välkommen att kontakta oss!

Kurs i Träbåtsrenovering

 

I sammarbete med Stensunds folkhögskola annordnar Åhlund Byggnadsvård varje år en sommarkurs i träbåtsrenovering. Kursen är veckolång och hålls i skolans lokaler, här bjuds även på mycket god mat och härligt sällskap från de andra kurserna som pågår på samma gång.

 

Kursen där du får handledning i renovering av din egen medhavda träbåt. Vi varvar praktiskt arbete med lite teori, verktygskunskap samt slipning av eggverktyg.

Vi kommer att prata om linolja, tjära, terpentin och minnen! Då ”kursmaterialet” är din egen båt är det viktigt att du tar kontakt med oss för planering av din renovering innan kursstart.

 

Anmälan görs till Stensunds Folkhögskola.

 

Nästa planerade kurs: Vecka 32 2017

Tegeltak - återläggning av gammalt taktegel vid renovering

 

 

Kursen riktar sig till yrkesverksamma aktörer (t.ex. fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsulter, projektörer, restaureringsarkitekter, antikvarier och entreprenörer) i bygg- och fastighetsbranschen. Kursen är också öppen för representanter för bostadsrättsföreningar med inblick i processen kring en underhållsentreprenad.

 

Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar samt genom diskussioner i grupper.

 

Följande punkter kommer att beröras:

• Besiktning och bedömning av tegeltak och taktegel, skador och kvalitet m.m.

• Projektering

• Ekonomiska aspekter på nyläggning/omläggning

• Logistik vid genomförande

• Tekniskt utförande

• Miljömässiga aspekter vid renovering av tegeltak

• Kulturhistoriska och estetiska aspekter vid renovering av tegeltak

 

Målet med kursen är att ge insikt i de olika aspekter som finns att beakta vid renovering av tegeltak där fokus ligger på återläggning av tegel.

Kursen kommer även att innehålla diskussion kring material/underlag som är under arbete i projektet ”Traditionella takmaterial” i Hantverkslaboratoriets regi. Syftet med materialet är att kunna vara till hjälp vid processen kring och vid återläggning av taktegel.

Kursledare är Jon Åhlund, Åhlund Byggnadsvård AB samt Martin Lindholm, Lindholm Restaurering AB.

 

Kursen hålls i Trädgårdens skola, Magasinsgatan 4, i Mariestad den 12 maj 2017. Kostnaden för kursen är 3.000 kr, lunch och fika ingår. Kursavgiften betalas i förväg via faktura. 

 

Anmälan sker via den kommunala högskoleplattformen DaCapo Mariestad, klicka här. Anmäl dig senast den 21 april! Minsta antal deltagare för att kursen ska ges är 10 personer. Max antal deltagare på kursen är 35.

 

Frågor? Kontakta Hantverkslaboratoriet, Frida Sewén.

Från taknock till Grundsten

 

Denna kurs är ännu på planeringsstadiet.

Grundtanken är att vi på Skansens område under en heldag vandrar och samtalar kring de byggnader som finns där. Ämnet kommer att vandra från allt mellan olika modeller på grundläggning till takmaterial. Som deltagare har man möjlighet att ställa frågo som berör just det hus man äger själv och hur man kan tänka kring en renovering. Något premiärdatum är ännu inte bestämt men håll utkik här eller på Skansens egen hemsida för mer information framöver.

Copyright © Åhlund Byggnadsvård AB 2013 Webdesign by Jon Åhlund