Tak

Takomläggningar på gammalt som nytt


Taket är en av de absolut viktigaste delarna på ditt hus, likväl är det ytterst få som lägger någon större vikt vid det så länge det håller tätt. Detta av förklarliga skäl, nog för att det är bökigt att ta sig dit, det kan även i många fall vara förenat med stort risktagande för den som inte är van.


Vi genomför kompletta besiktningar med rapporter, i rapporten får du veta hur konditionen på ditt tak är samt vilka åtgärder som bör vidtas.


Vi har mångårig erfarenhet av takomläggningar framför allt på kulturellt värdefulla byggnader men även av betydligt mer moderna tak med betongpannor.


Vi lägger extremt stor vikt vid kvalité och täthet. Detta inbegriper då självfallet även plåtslageriarbeten, här kan vi erbjuda antikvariskt korrekta plåtarbeten med svängda falsar, små dimensioner och väl integrerade lösningar.


Vi lägger även hela plåttak, både i form av bandtäckning men framför allt i form av skivtäckning på kulturbyggnader och äldre hus.


Vi kan med fog säga att vi är en av Sörmlands absolut mest seriösa firmor när det gäller tak.

 

Herrgårdsbyggnad från 1700-talet


När vi kom till platsen läckte taket på flera platser, vatten hade då trängt ända ned till bottenvåningen. Det tvåkupiga gamla takteglet sorterades och de dåliga pannorna kasserades. Ny papp och ny kraftig läkt ger en bra luftning och uttorkning åt pannorna som återanvändes. Till de delar som skulle komma att sakna pannor köptes nya begagnade pannor av samma modell som tidigare.


Takomläggning i stockholms skärgård


I samband med att vi genomförde en större ombyggnad av dett hus på Husarö i Stockholmsskärgård genomförde vi även en takomläggning. Förutom att vi gjorde en dubbelfalsad bandtäckning på den nya delen lades även tegeltaket om. I arbetet ingick självfallet takets alla plåtarbeten. Den påkostade vinkelrännan ger en extremt vattentät och integrerad lösning. Som alltid städas taket noga innan vi inleder arbetet med den nya takpappen. Undertaket kontrolleras efter gamla rötskador och det befintliga teglet sorteras noga efter storlekar och modeller.Plåtslageriarbeten


Vi genomför ofta plåtslageriarbeten både på tak och till andra delar av byggnaden. Det händer även att vi gör enstaka specialbeställda produkter som exempelvis spiskåpor och liknande. Vi genomför plåtslageriarbeten på ett sätt som stämmer överens med byggnadens arkitektur. Ett plåtslageriarbete skiljer sig alltså beroende på när i tiden det är gjort.


Oavsett detta skall det dock vara tätt med enbart sina falsar, det skall inte vara tätat med fogmassor.


Vi lägger mycket stor vikt vid just täheten, plåtslageriarbeten används ju primärt för att överbrygga skarvar på tak eller för att förhindra vatteninträgning där sora vattenmägnder passerar. Det är därför det är så viktigt att plåtslageriarbeten utförs av någon som är både kunnig och intresserad.

Takomläggning på Husarö Lotsmuseum


Som en del i den stora renovering vi genomfört på Husarö Lotsmuseum ingick även taket, samtliga arbeten genomfördes med antikvarisk kontrollant. Taket var av äldre modell med faltak som undertak, detta gör att man måste lägga extremt stor vikt vid läggningen av teglet för att minimera risken för att vatten skall kunna tränga in med vind och på sikt få undertaket att ruttna.

Copyright © Åhlund Byggnadsvård AB 2020                                                                                                                                                                                    Webdesign by Jon Åhlund