Kurser

Kurser


Vi håller även kurser inom byggnadsvård.


Önskar du annordna en kurs är du välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi har att erbjuda och hur den tänkta kursen skall planeras med tanke på kursplan med mera.
23-24 April 2022

Kurs: Renovering av tegeltak

Sörmlands museum

Kursen kommer att praktiskt och teoretiskt behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering. När kan taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker dels genom föreläsningar men även genom praktiskt arbete. Vi kommer att lägga om taket på ett mindre hus vid Vagnhärad station.


Lärare: Jon Åhlund, byggnadsvårdare och Anton Blomgren, byggnadsantikvarie

Plats: Vagnhärad

Anmälan: Anmälan görs till Sörmlands museum.

19 mars 2022 9:00-16:00 INSTÄLLT ! NYTT DATUM KOMMER !

Kurs: Tegeltak - teorikurs om omläggning & renoveringKursledare: Jon Åhlund, byggnadsvårdare
Avgift: 1 200 kr
Plats: Trosa stadshotell

Anmälan: Anmälan görs till Åhlund Byggnadsvård AB.


Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering. När kan taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker genom föreläsningar.