Kurser

Kurser


Vi håller även kurser inom både byggnadsvård och träbåtsrenovering.


Önskar du annordna en kurs är du välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi har att erbjuda och hur den tänkta kursen skall planeras med tanke på kursplan med mera.


Under bildarkiven nedan förklaras vad kurserna har att erbjuda samt vilka kurser som just nu finns i vårat utbud.


Stolpverk Norden

Vi kommer att hålla ett föredrag om offertarbete och kundbemötande för Stolpverk Norden under början av Mars. Det känns väldigt hedrande att bli inbjuden för en sådan sak. Föredraget är slutet vilket gör att enbart medlemmar kan lyssna.


Tegeltak - återläggning av gammalt taktegel vid renovering


Kursdatum 4-5 April 2020 Sörmlands Museum

Kursen riktar sig till Privatpersoner och yrkesverksamma inom bygg och restaurering.


Detta är en utökad version av vår vanliga kurs, här kommer även praktiskt arbete förekomma.


Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar samt genom diskussioner i grupper.


Följande punkter kommer att beröras:

• Besiktning och bedömning av tegeltak och taktegel, skador och kvalitet m.m.

• Projektering

• Ekonomiska aspekter på nyläggning/omläggning

• Logistik vid genomförande

• Tekniskt utförande

• Miljömässiga aspekter vid renovering av tegeltak

• Kulturhistoriska och estetiska aspekter vid renovering av tegeltakTegeltak - återläggning av gammalt taktegel vid renovering


Kursdatum 18-19 April 2020 Länsstyrelsen Södermanland


Detta är en sluten kurs enbart för Länsstyrels


Detta är en utökad version av vår vanliga kurs, här kommer även praktiskt arbete förekomma.


Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar samt genom diskussioner i grupper.


Följande punkter kommer att beröras:

• Besiktning och bedömning av tegeltak och taktegel, skador och kvalitet m.m.

• Projektering

• Ekonomiska aspekter på nyläggning/omläggning

• Logistik vid genomförande

• Tekniskt utförande

• Miljömässiga aspekter vid renovering av tegeltak

• Kulturhistoriska och estetiska aspekter vid renovering av tegeltak

Copyright © Åhlund Byggnadsvård AB 2013                                                                                                                                                                                    Webdesign by Jon Åhlund