Kurser

Kurser


Vi håller även kurser inom både byggnadsvård och träbåtsrenovering.


Önskar du annordna en kurs är du välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi har att erbjuda och hur den tänkta kursen skall planeras med tanke på kursplan med mera.


Under bildarkiven nedan förklaras vad kurserna har att erbjuda samt vilka kurser som just nu finns i vårat utbud.


Stolpverk Norden

Vi kommer att hålla ett föredrag om offertarbete och kundbemötande för Stolpverk Norden under början av Mars. Det känns väldigt hedrande att bli inbjuden för en sådan sak. Föredraget är slutet vilket gör att enbart medlemmar kan lyssna.


Kurs i renovering av tegeltak


Har du ett tegeltak som behöver renoveras eller läggas om? Eller vill du bara lära dig mer om tegeltak? Detta är helgkursen för dig!


Datum: 4-5 april
Tid: 09.00-17.00


Kursledare: Jon Åhlund, byggnadsvårdare och Anton Blomgren, byggnadsantikvarie


Det här är en kurs om vad du bör tänka på när du ska lägga om ett äldre tegeltak. Planering, ställningsbygge, nedtagning och sortering av tegelpannor. Under kursen arbetar vi praktiskt med att lägga om ett litet tak.

Vi lär oss om tegeltakens historia och hur tegelpannor sett ut och tillverkats under olika tider. Vi pratar om hur man ser skillnad på handslaget tegel och maskintillverkat tegel. Du får också lära dig att bedöma tegelpannornas skick och om de har skador som gör att de inte längre bör användas.

Vad är antikvariskt viktigt att bevara och varför? Hur reparerar och underhåller jag på bästa sätt ett gammalt tegeltak? Vilka skador är viktiga att åtgärda och hur gör man det? Hur illa är det med mossa på taket? Behöver man verkligen behandla taket med kemikalier för att slippa alger och mossa?

På kursen får du lära dig grunderna i hur ett tak är uppbyggt och vad du bör tänka på vid renovering. Reparation av underlagstaket, olika tätskikt, läktavstånd och återläggning av tegelpannor. Vi diskuterar också planering, ställningsbygge, nedtagning och sortering av tegelpannor.

Är det kanske inte lämpligt att göra arbetet själv? På den här kursen får du också veta hur du kan ta in offerter och vad du bör tänka på för att undvika att det går fel.

Kursen är i huvudsak teoretisk men en del praktiskt arbete ingår, eftersom vi lägger om ett takfall på ett litet tegeltak. Inga förkunskaper krävs.


Att ta med

Visst undervisningsmaterial kommer att ingå men ta med välvässade pennor och stora anteckningsblocket då dagen blir fullmatad med kunskap! Medtag också varma oömma kläder och handskar.


Kostnad

1900 kr


Anmälan görs till Sörmlands Muséum

Tegeltak - återläggning av gammalt taktegel vid renovering


Kursdatum 18-19 April 2020 Länsstyrelsen Södermanland


Detta är en sluten kurs enbart för Länsstyrels


Detta är en utökad version av vår vanliga kurs, här kommer även praktiskt arbete förekomma.


Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar samt genom diskussioner i grupper.


Följande punkter kommer att beröras:

• Besiktning och bedömning av tegeltak och taktegel, skador och kvalitet m.m.

• Projektering

• Ekonomiska aspekter på nyläggning/omläggning

• Logistik vid genomförande

• Tekniskt utförande

• Miljömässiga aspekter vid renovering av tegeltak

• Kulturhistoriska och estetiska aspekter vid renovering av tegeltak

Tegeltak - återläggning av gammalt taktegel vid renovering


Kursdatum 7 November Slöjd & Byggnadsvård Nääs


Teoretisk kurs.


Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar samt genom diskussioner i grupper.


Följande punkter kommer att beröras:

• Besiktning och bedömning av tegeltak och taktegel, skador och kvalitet m.m.

• Projektering

• Ekonomiska aspekter på nyläggning/omläggning

• Logistik vid genomförande

• Tekniskt utförande

• Miljömässiga aspekter vid renovering av tegeltak

• Kulturhistoriska och estetiska aspekter vid renovering av tegeltak


Anmälan görs till Slöjd & Byggnadsvård Nääs 010-441 43 60.

Copyright © Åhlund Byggnadsvård AB 2013                                                                                                                                                                                    Webdesign by Jon Åhlund