Tak

Takomläggningar på gammalt som nytt


Taket är en av de absolut viktigaste delarna på ditt hus, likväl är det ytterst få som lägger någon större vikt vid det så länge det håller tätt. Detta av förklarliga skäl, nog för att det är bökigt att ta sig dit, det kan även i många fall vara förenat med stort risktagande för den som inte är van.


Vi genomför kompletta besiktningar med rapporter, i rapporten får du veta hur konditionen på ditt tak är samt vilka åtgärder som bör vidtas.


Vi har mångårig erfarenhet av takomläggningar framför allt på kulturellt värdefulla byggnader men även av betydligt mer moderna tak med betongpannor.


Vi lägger extremt stor vikt vid kvalité och täthet. Detta inbegriper då självfallet även plåtslageriarbeten, här kan vi erbjuda antikvariskt korrekta plåtarbeten med svängda falsar, små dimensioner och väl integrerade lösningar.


Vi lägger även hela plåttak, både i form av bandtäckning men framför allt i form av skivtäckning på kulturbyggnader och äldre hus.


Vi kan med fog säga att vi är en av Sörmlands absolut mest seriösa firmor när det gäller tak.

 


Nedan ser ni ett axplock av vad vi utfört.DSC_0417
DSC_0423
DSC_0415
DSC_0416
104532597_10157499294434607_5331298513880013058_o
105884918_10157537625144607_1958256156459069075_o
SDC10598
SDC10614
SDC10620
SDC10629
SDC10698

Herrgårdsbyggnad från 1700-talet


När vi kom till platsen läckte taket på flera platser, vatten hade då trängt ända ned till bottenvåningen. Det tvåkupiga gamla takteglet sorterades och de dåliga pannorna kasserades. Ny papp och ny kraftig läkt ger en bra luftning och uttorkning åt pannorna som återanvändes. Till de delar som skulle komma att sakna pannor köptes nya begagnade pannor av samma modell som tidigare.


Takomläggning i stockholms skärgård


I samband med att vi genomförde en större ombyggnad av dett hus på Husarö i Stockholmsskärgård genomförde vi även en takomläggning. Förutom att vi gjorde en dubbelfalsad bandtäckning på den nya delen lades även tegeltaket om. I arbetet ingick självfallet takets alla plåtarbeten. Den påkostade vinkelrännan ger en extremt vattentät och integrerad lösning. Som alltid städas taket noga innan vi inleder arbetet med den nya takpappen. Undertaket kontrolleras efter gamla rötskador och det befintliga teglet sorteras noga efter storlekar och modeller.


Sommaren 2020 så lades taket även om på andra sidan huset.

2012-09-19 11.55.11
2012-09-14 09.32.19
2012-09-14 09.32.24
2012-09-14 09.32.50
2012-09-14 09.32.30
2012-10-05 10.46.14

Takomläggning på Husarö Lotsmuseum


Som en del i den stora renovering vi genomfört på Husarö Lotsmuseum ingick även taket, samtliga arbeten genomfördes med antikvarisk kontrollant. Taket var av äldre modell med faltak som undertak, detta gör att man måste lägga extremt stor vikt vid läggningen av teglet för att minimera risken för att vatten skall kunna tränga in med vind och på sikt få undertaket att ruttna.

Plåtslageriarbeten


Vi genomför ofta plåtslageriarbeten både på tak och till andra delar av byggnaden. Det händer även att vi gör enstaka specialbeställda produkter som exempelvis spiskåpor och liknande. Vi genomför plåtslageriarbeten på ett sätt som stämmer överens med byggnadens arkitektur. Ett plåtslageriarbete skiljer sig alltså beroende på när i tiden det är gjort.


Oavsett detta skall det dock vara tätt med enbart sina falsar, det skall inte vara tätat med fogmassor.


Vi lägger mycket stor vikt vid just täheten, plåtslageriarbeten används ju primärt för att överbrygga skarvar på tak eller för att förhindra vatteninträgning där sora vattenmägnder passerar. Det är därför det är så viktigt att plåtslageriarbeten utförs av någon som är både kunnig och intresserad.

50755856_10156139406519607_8075419319783129088_n
50445792_10156139406599607_4226032491078615040_n
SDC10432
DSC_0498
DSC_0356_edited1
DSC_0356
DSC_0415
DSC_0416
DSC_0423
DSC_0188
2012-09-14 09.32.50
2012-09-14 09.32.24
DSC_0121
DSC_0123
DSC_0122